10€ EXTRA - CODE SUP2020 BEI DER SUPBOARD ORDER EINGEBEN
KOSTENLOSER VERSAND ab 50 €* | 5 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG
  • DESIGNED IN GERMANY
  • HIGH QUALITIY
  • PAYPAL ACCEPTED
  • FREE SHIPPING*

Pravo na povlačenje

Pravo na povlačenje 
(Potrošač je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu niti komercijalne niti njihove neovisne profesionalne aktivnosti.)

Pravo na povlačenje

Pravo na povlačenje
Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Karenca je 14 dana od dana


- na kojoj ste vi ili treća strana koju ste vi imenovali, a koja nije prijevoznik, uzeli ili je uzeli posjed robe, pod uvjetom da ste naručili jednu ili više roba kao dio jedinstvene narudžbe, a one se isporučuju ili će se isporučivati jednoliko ;

- na kojoj ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, uzeli ili su uzeli posjed posljednje robe, pod uvjetom da ste naručili nekoliko roba kao dio jedne narudžbe i da se dostavljaju odvojeno ;

- na kojoj ste vi ili treća strana koju ste vi imenovali, a koja nije prijevoznik, uzeli u posjed posljednju djelomičnu pošiljku ili posljednji predmet, pod uvjetom da ste naručili robu koja se isporučuje u nekoliko djelomičnih pošiljki ili komada ;

Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje, morate nas obavijestiti (Inntal Sport GmbH, Kufsteiner Strasse 58, 83075 Bad Feilnbach, telefonski broj: 080669869000, broj faksa: 080668849116, adresa e-pošte: customersupport@inntalsport.de) putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) vaše odluke o odustajanju od ovog ugovora. U tu svrhu možete koristiti priloženi obrazac za povlačenje, ali to nije obvezno.

Također možete elektroničkim putem ispuniti i predati obrazac za otkazivanje uzorka ili drugu jasnu izjavu na našoj web stranici (skinfoxstore.de). Ako iskoristite ovu opciju, odmah ćemo vam poslati potvrdu o primitku takvog otkazivanja (npr. E-poštom).

Da biste ispoštovali rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz prije isteka razdoblja otkazivanja.

Posljedice povlačenja

Ako odustanete od ovog ugovora, dat ćemo vam sve uplate koje smo od vas primili, uključujući troškove dostave (s izuzetkom dodatnih troškova koji nastaju odabirom druge vrste dostave od najjeftinije standardne dostave koju mi nudimo imati), odmah i najkasnije u roku od 14
  Dana od dana kada smo primili obavijest o vašem otkazivanju ovog ugovora. Za ovu otplatu koristit ćemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za izvornu transakciju, osim ako s vama nije izričito dogovoreno nešto drugo; Ni u kojem slučaju neće vam biti naplaćene naknade za ovu otplatu.

Otplatu možemo odbiti dok ne vratimo robu ili dok ne dostavite dokaze da ste je vratili, ovisno o tome što je ranije.

Robu imate odmah, a u svakom slučaju najkasnije do 14  Dana od dana kada nas obavijestite o otkazivanju ovog ugovora  biti vraćen ili predan. Rok se poštuje ako robu šaljete prije isteka razdoblja od 14 dana .

Snosite izravne troškove vraćanja robe koja se može poslati paketnom poštom i izravne troškove vraćanja robe koja se ne može poslati paketnom poštom u iznosu od 50 EUR.

Svaki gubitak vrijednosti robe morate platiti samo ako je taj gubitak vrijednosti posljedica rukovanja robom koja nije potrebna za provjeru prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

Razlozi za isključenje ili istek

Pravo na odustajanje ne odnosi se na ugovore


- za isporuku robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju presudan pojedinačni odabir ili određivanje od strane potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
- za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok valjanosti brzo bio premašen;
- za isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja ugovora, ali koja se može dostaviti najranije 30 dana nakon zaključenja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o kolebanjima na tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja;
- za dostavu novina, časopisa ili časopisa, osim ugovora o pretplati.

Pravo odustajanja prerano istječe u slučaju ugovora

- za dostavu zapečaćene robe koja nije prikladna za povratak iz razloga zdravstvene zaštite ili higijene ako je njezin pečat uklonjen nakon isporuke;
- za isporuku robe ako je nakon isporuke bila neodvojivo pomiješana s drugom robom;
- za isporuku audio ili video zapisa ili računalnog softvera u zatvorenoj ambalaži, ako je pečat uklonjen nakon isporuke.Obrazac za povlačenje

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)

- Za Inntal Sport GmbH, Kufsteiner Strasse 58, 83075 Bad Feilnbach , broj faksa: 080668849116, e-adresa:
  customersupport@inntalsport.de :

- Ja / mi (*) ovim putem opozivamo ugovor koji smo zaključili / mi (*) o kupnji sljedeće robe (*) /
  pružanje sljedeće usluge (*)

- Naručeno (*) / primljeno (*)

- Ime potrošača (potrošača)
- adresa potrošača (potrošača)
- Potpis potrošača (potrošača) (samo ako je obaviješten na papiru)
- datum

(*) Izbrišite tamo gdje nije primjenjivo.